Danish

YASUNIDOS MANIFEST

Det har været med stor glæde og succes, at vi har åbnet portalen http://www.yasunidos.org, hvor vi vil komme med løbende opdateringer omkring aktiviteter omkring beskyttelsen af #Yasuni og hvor vi sammen vil reflektere over nye tiltag.

FORENINGENGØROSSTÆRKERE!!!

Vi er mange og vi er forskellige, men vi har noget meget vigtig til fælles, der forener os. For vi ved, at dette er et historisk øjeblik til at kunne tænke ud over den nuværende model og konstruere en ny. Vi er bevægelsen, YASunidos, og vi repræsenterer et modsvar fra det civile samfund på den ecuadorianske regerings forkastelse af Yasuni-initiativet samt deres plan om at udvinde olie i naturreservatet med den største biodiversitet i i verden og som tilmed er hjemsted for oprindelige folk i frivillig isolation.

Vi definerer os selv som en bevægelse af rent fredelig karakter uden partipolitiske holdninger, der udelukkende søger at beskytte livet, menneskerettigheder, respekten for forfatningen i Ecuador og ikke mindst beskyttelsen og bevarelsen af vores forfædres naturarv. Vi går ind for at finde økonomiske alternativer til udviklingen af vores land, hvor ITT oliefelterne ikke udvindes. Derfor kræver vi af den politiske klasse, især den lovgivende forsamling i Ecuador, at de påtager sig det historiske ansvar og tager den retmæssige holdning til fordel for at lade olien blive i undergrunden. Hvis de dog ikke gør dette kræver vi en udøvelse af deltagelsesdemokratiet igennem en folkeafstemning, da der er tale om et nationalt anliggende, som vi ecuadorianere har været en del af i mere end seks år.

Det er vigtigt at understrege, at vi modsætter os ethvert forsøg fra det nuværende regime på at fremstille os som autonome ballademagere, og vi inviterer hermed alle til at deltage i vores offentlige aktiviteter for at vise vores konstruktive natur, der er afgørende for et retfærdigt og bæredygtigt demokrati.

For os skal initiativet om at lade råolien under ITT forblive i undergrunden være et permanent tiltag, der hverken bør være afhængig af det internationale samfunds luner eller afhængig af en regering, der har svigtet os og enerådigt har frataget os muligheden for en seriøs offentlig debat omkring alternativerne til bevarigen af ITT.

Vi, YASunidos, kræver, at de oprindelige folks rettigheder, sikret ved Artikel 57 i forfatningen, respekteres. Vi forlanger, at man ikke ofrer vores forfædres naturarv og aspirerer til, at man i stedet fokuserer på ikke-udvindende alternativer. Vi beder slet og ret om en retfærdig og transperent debat om vores økonomiske model samt vores energibaserede fundament. Og vi kræver tilmed, at regeringen lader os vise vores uenighed gennem den legitime udøvelse af protest uden at blive undertrykt og kriminaliseret.

For os er målet for at lade olien i ITT forblive under jorden mere levende end nogensinde før, hvilket tydeligt ses på den kreativitet og det engagement, som borgerne viser i gaderne for at komme til orde. Vi håber på, at kreativiteten bliver godt gennemtænkt og at mange forskellige argumenter vil komme frem i stedet for regeringens ulovliggørende propaganda og forvirrende informationer.

Det er helt fundamentalt at blive fattigdommen kvit og forbedre uddannelsen, men vi mener ikke, at udnyttelsen af Yasuni er vejen frem. Vi er et land med massere af rigdom, men den er dårligt fordelt. Det er tydeligt, når den økonomiske gruppe i landet, der tjener mest, de seneste år har formået at øge deres overskud samtidigt med, at skatteprocenten af deres salg er blevet sat ned. Hvis vi tilføjer 1,5% ekstra skat på deres overskud får vi mere end 50 milliarder dollars i samme periode, man forventer at kunne udvinde olie i ITT, dvs. 22 år.

Ligesom Yasuni – ITT Inititativet foreskriver, foreslår vi, at man søger andre alternativer samt bryder op med gamle paradigmer. Kort sagt foreslår vi en social revolution, der udfordrer værdierne for vores energiforbrug, som prioriterer det fælles gode og forsvarer      ideen om det “Gode Liv” (“Buen Vivir”).

Vi er klar over, at mere end en har forsøgt at bruge vores platform til fordel for dem selv, men det er nødvendigt at præcisere, at vi kæmper for livet og for alternativer til modellen baseret på udvindgingsindustri. Vi er en del af borgerne i dette land, ikke kun fra byerne, og vi er fuldt ud bevidste om de katastrofale følger, olieudvindingen har for både naturen, menneskeheden og økonomien. Med en stærkt tro på, at det er tid til at bringe debatten ud i gaderne med deltagelse af alle, håber vi at overvinde den pålagte afhængighed af olie, der yderligere forværrer den globale opvarmning, skaber større miljøødelæggelse, bringer oprindelige folks liv i fare og truer fremtiden, ikke kun for ecuadorianerne, men for hele menneskeheden.

Derfor inviterer vi alle, der føler sig som en del af dette land, der elsker dette land og som ønsker at samarbejde og bidrage med noget, til at blive en del af bevægelsen og gå med os i kampen for en bedre fremtid. Som vi ecuadorianere siger;

“Ja, vi kan!!!”

YASunidos, kæmper for livet.


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s